آمبولانس نوع C

project

آمبولانس نوع C

این تیپ شامل آمبولانس‌هاي بسيار مجهزي بوده که علاوه بر امکان انتقال بیمار و درمان‌های پیشرفته، امکانات احياء، ICU و CCU  را در اختيار داشته و بدین ترتیب نوعي مرکز اورژانس پرتابل به شمار می‌‌آیند.

از این نوع آمبولانس اغلب برای حمل بیماران در شرایط بسیار حساس (ICU) و آن هم بین بیمارستان‌ها استفاده می‌شود. تجهیزات این تیپ کامل‌تر از تجهیزات تیپ B بوده و علاره بر تمامی موارد ذکرشده در تیپ B دارای اکثر تجهیزات حیاتی اورژانس همچون امکانات احیاء، ICU و CCU می‌باشند. وجود این تجهیزات بیمارستانی این آمبولانس‌ها را به عنوان نوعی واحد اورژانس سیار با توانایی حمل بیماران نیازمند مراقبت‌های ویژه تبدیل نموده ‌است.

  • تجهیزات پزشکی آمبولانس ICU

تجهیزات پزشکی آمبولانس تیپ ICU به ۷ بخش اصلی به شرح ذیل تقسیم بندی می شود:

  • تجهیزات جابجایی و حمل بیمار
  • تجهیزات تهویه و تنفس
  • تجهیزات ثابت نگهدارنده بیمار
  • تجهیزات تشخیصی
  • تجهیزات برای مدیریت مسائل تهدید کننده حیات
  • تجهیزات مراقبت پرستاری