درخواست آنلاین آمبولانس

آمبولانس نوع A

ساده ترین نوع آمبولانس و مناسب جهت حمل و نقل بیماران

مطالعه بیشتر

آمبولانس نوع C

دارای امکانات کامل و برخورداری از واحدهای CCU و ICU سیار

مطالعه بیشتر

آمبولانس نوع B

دارای تجهیزات و امکانات پیشرفته قلبی و مناسب برای حمل و نقل بیماران قلبی و عروقی

مطالعه بیشتر

آمبولانس کودک

دارای کادر مجرب جهت حمل و نقل کودکان زیر 7 سال

مطالعه بیشتر

اعصاب و روان

دارای تکنسین مجرب و مناسب جهت حمل و نقل بیماران اعصاب و روان

مطالعه بیشتر