آزمایشگاه تلفنی

ثبت آزمایش تلفنی

کاربر گرامی شما در این بخش قادر خواهید بود با استفاده از تماس تلفنی با هریک از شماره های زیر به صورت مستقیم با همکاران ما در بخش آزمایشگاه در ارتباط بوده و آزمایش خود را ثبت نمایید.